Procedury przeciwepidemiczne dla rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia od dnia 25 maja 2020 r. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Drodzy Rodzice,

Udostępniam do wglądu procedury przeciwepidemiczne obowiązujące od dnia 25 maja 2020 r. w naszej szkole. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz odpowiedzialne przestrzeganie obowiązujących zasad.

Z wyrazami szacunku,

Anna Kwiatkowska
p.o. dyrektora szkoły

PLIKI DO POBRANIA