Wolontariat

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony w 1986 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma on zwrócić uwagę na to, jak ważna jest praca wolontariuszy. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Szkolne Koło Wolontariatu zachęca wszystkich uczniów klas IV-VIII do wykonania prac przedstawiających promowanie Wolontariatu oraz pomaganie potrzebującym. Prace powinny również zawierać cytat lub myśl na temat pomagania. Technika wykonania prac jest dowolna. Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać w terminie do 7 grudnia, do pani Sylwii Siewiera za pomocą platformy Microsoft Teams. Uczniowie, którzy wykonają prace zostaną nagrodzeni wpisem do Dzienniczka Wolontariusza oraz otrzymają pozytywną uwagę. Prace również można dostarczyć do szkoły za pośrednictwem rodziców.