AKTUALONŚCI

POMOC DLA RODZINY Z SZYMBARKU

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć rodzinę z Szymbarku zapraszamy do dokonywania wpłat na następujący rachunek bankowy:
 
05 8795 0005 3001 0009 2568 0001
(Bank Spółdzielczy w Gorlicach)
 
Właściciel rachunku: Komitet Pomocy Pogorzelcom z Szymbarku
Tytuł wpłaty: darowizna
 
Wpłaty dokonywane w kasie Banku będą bezpłatne.