PISALI O NAS

Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach

Realizacja projektu pn. "Śladami łemkowskiej kultury i religii".

1. http://www.wolontariat.gorlice.pl/index.php/2-uncategorised/175-lemkowskie-boze-narodzenie

2. http://greggor78.bho.pl/homini/index.php/2-uncategorised/184-wyjazd-do-wsi-pogorzanskiej-im-prof-romana-reinfussa-w-szymbarku

3. http://greggor78.bho.pl/homini/index.php/2-uncategorised/186-wyjazd-do-wsi-lemkowskiej-bartne-i-nowica-2

4. http://greggor78.bho.pl/homini/index.php/2-uncategorised/187-uczniowie-z-biesnika-w-zagrodzie-maziarskiej

5. http://greggor78.bho.pl/homini/index.php/2-uncategorised/188-regietow-wyprawa-magiczna-kraina-lemkow

6. https://drive.google.com/drive/folders/1gEPKD_JFFN7LCd1Sk_lWBjRvGIcI8Nvj