NAUCZYCIELE

Nauczyciele

mgr Anna Kwiatkowska -p.o. Dyrektora Szkoły

ks. Artur Zygmunt –  religia

mgr Ewa Sorota – wychowanie przedszkolne

mgr Maria Sekuła – edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Wolanin – j. polski, wiedza o społeczeństwie

mgr Justyna Książkiewicz-Szura – j. polski, historia

mgr Lucyna Jamer-Książkiewicz – plastyka

mgr Anna Kwiatkowska – j. angielski

mgr Sylwia Siewiera – j. angielski

mgr Anna Kwiatkowska – j. angielski

mgr Katarzyna Wszołek – j. niemiecki, informatyka

mgr Bagusława Nowak – matematyka

mgr Agnieszka Igielska – matematyka, fizyka

mgr Marzena Gucwa – biologia, chemia, przyroda

mgr Joanna Kowalska – geografia, technika

mgr inż. Izabela Prusak – wychowanie fizyczne, logopedia

mgr Monika Niemaszyk – muzyka

mgr inż. Wiesław Jabłoński – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marta Stachura – doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Grasela – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Tatko – surdopedagog