AKTUALONŚCI

Pasowanie na ucznia pierwszej klasy i Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2022 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

Na początku Pani Dyrektor przywitała wszystkich zebranych. Następnie pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki.  Natomiast uczniowie klasy II i III przygotowali specjalny egzamin dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. Po zdanym egzaminie wręczyli pierwszoklasistom medale oraz złożyli życzenia i przekazali kilka cennych wskazówek, jak być dobrym uczniem.

Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia. Później uczniowie otrzymali od Rady Rodziców upominki.

W tym samym dniu obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali wszystkim nauczycielom za ich trud wkładany w wychowanie i edukację oraz złożyli życzenia na dalsze lata pracy.