AKTUALONŚCI

Szkolenia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli

22 listopada 2022 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły Panią Agnieszkę Lewińską, specjalistkę psychoterapii uzależnień, która przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dla uczniów klas 4-8 oraz dla nauczycieli.

Szkolenia zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łużnej.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie.