AKTUALONŚCI

“Razem STOP Przemocy” – podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od września 2022 roku realizował projekt “Razem Stop Przemocy”.

Do realizacji projektu włączona została również społeczność naszej szkoły. Głównym celem projektu było propagowanie i zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń płynących z różnych form przemocy. Całe zagadnienie zostało podzielone na poszczególne panele, które koncentrowały nasze działania w zależności od poszczególnych aspektów szeroko rozumianej przemocy. I tak  społeczność szkolna (rodzice, nauczyciele i uczniowie) uczestniczyła w spotkaniach obrazujących ogólny zakres przemocy, genezę jej powstawania i sposoby przeciwdziałania. Prowadzone dyskusje już same w sobie były doskonałym instrumentem do podniesienia świadomości, że taki problem w ogóle istnieje.

Spotkania prowadziły specjalistki d/s przeciwdziałania przemocy. I tak od miesiąca października aż do końca listopada nasza społeczność uczestniczyła w spotkaniach z panią psycholog, panią specjalistką psychoterapii uzależnień oraz panią pedagog resocjalizacji i psychopedagogiem.

Przy naświetleniu tematu od strony prawnej bardzo pomocne było spotkanie z policjantem, który szeroko informował o formach przemocy oraz odpowiedzialności karnej za jej stosowanie.

Podsumowanie projektu miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej, wtedy też nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Z dużą satysfakcją pragniemy poinformować, że uczeń 4 klasy naszej szkoły, Przemysław Szura, został jednym z laureatów tego konkursu i otrzymał wyróżnienie.

Podsumowując, realizacja tego projektu była znakomitym doświadczeniem zarówno dla rodziców, młodzieży jak i dla pedagogów naszej szkoły.