Bez kategorii

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego w Gorlicach – SUKCES uczniów Szkoły Podstawowej w Bieśniku!

𝙂𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙘𝙟𝙚 !!! 𝙎𝙪𝙠𝙘𝙚𝙨 𝙉𝙖𝙨𝙯𝙮𝙘𝙝 𝙇𝙖𝙪𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤́𝙬 𝙯 𝙂𝙢𝙞𝙣𝙮 Ł𝙪𝙯̇𝙣𝙖, W TYM UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŚNIKU n𝙖 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙗𝙡𝙪 𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙩𝙤𝙬𝙮𝙢 !!!

𝑩𝒂𝒓𝒅𝒛𝒐 𝒘𝒚𝒔𝒐𝒌𝒊 𝒑𝒐𝒛𝒊𝒐𝒎 𝒘𝒚𝒌𝒐𝒏𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒑𝒓𝒂𝒄 𝒏𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊𝒆 𝑬𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒋𝒊 𝑮𝒎𝒊𝒏𝒏𝒚𝒄𝒉, 𝒌𝒕𝒐́𝒓𝒆 𝒛𝒐𝒔𝒕𝒂ł𝒚 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒑𝒓𝒐𝒘𝒂𝒅𝒛𝒐𝒏𝒆 𝒘 𝑾𝒐𝒍𝒊 Ł𝒖𝒛̇𝒂𝒏́𝒔𝒌𝒊𝒆𝒋 𝟐𝟗 𝒈𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒂 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝒓𝒐𝒌𝒖 𝒑𝒓𝒛𝒆ł𝒐𝒛̇𝒚ł 𝒔𝒊𝒆̨ 𝒏𝒂 𝒘𝒚𝒔𝒐𝒌𝒂̨ 𝒐𝒄𝒆𝒏𝒆̨ 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒛 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒋𝒆̨ 𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔𝒐𝒘𝒂̨ 𝒊 𝒔𝒖𝒌𝒄𝒆𝒔 𝒂𝒛̇ 8 𝒖𝒄𝒛𝒆𝒔𝒕𝒏𝒊𝒌𝒐́𝒘, 𝒌𝒕𝒐́𝒓𝒛𝒚 𝒛𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒆𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊 𝒑𝒐𝒅𝒄𝒛𝒂𝒔 𝒓𝒐𝒛𝒔𝒕𝒓𝒛𝒚𝒈𝒏𝒊𝒆̨𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒋𝒊 𝑷𝒐𝒘𝒊𝒂𝒕𝒐𝒘𝒚𝒄𝒉 𝑶𝒈𝒐́𝒍𝒏𝒐𝒑𝒐𝒍𝒔𝒌𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒛̇𝒂𝒄𝒌𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑲𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔𝒖 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒚𝒄𝒛𝒏𝒆𝒈𝒐. 𝙋𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙮𝙘𝙝 𝙡𝙖𝙪𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤́𝙬 𝒃𝒆̨𝒅𝒂̨ 𝒕𝒆𝒓𝒂𝒛 𝒐𝒄𝒆𝒏𝒊𝒂𝒏𝒆 𝒏𝒂 𝒔𝒛𝒄𝒛𝒆𝒃𝒍𝒖 𝒘𝒐𝒋𝒆𝒘𝒐́𝒅𝒛𝒌𝒊𝒎. Ż𝒚𝒄𝒛𝒚𝒎𝒚 𝒅𝒂𝒍𝒔𝒛𝒚𝒄𝒉 𝒔𝒖𝒌𝒄𝒆𝒔𝒐́𝒘.

We wtorek 31 stycznia 2023 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach, przeprowadzono Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego w Gorlicach.

Do oceny na szczeblu powiatowym, w skutek przeprowadzenia eliminacji gminnych, złożono 85 prac, w tym:

w grupie I (przedszkola) – 17 prac

w grupie II (szkoły podstawowe – kl. I-IV) – 35 prac

w grupie III (szkoły podstawowe – kl. V-VIII) – 29 prac

w grupie IV (szkoły ponadpodstawowe) – 0 prac

w grupie V (dorośli) – 4 prace

 

Prace złożone zostały z Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego, w tym:

ZOM-G ZOSP RP w Bieczu, w łącznej liczbie 8 prac

ZOM-G ZOSP RP w Bobowej, w łącznej liczbie 10 prac

ZOG ZOSP RP w Gorlicach, w łącznej liczbie 7 prac

ZOG ZOSP RP w Ropie, w łącznej liczbie 18 prac

𝒁𝑶𝑮 𝒁𝑶𝑺𝑷 𝑹𝑷 𝒘 Ł𝒖𝒛̇𝒏𝒆𝒋, 𝒘 ł𝒂̨𝒄𝒛𝒏𝒆𝒋 𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒊𝒆 𝟏𝟔 𝒑𝒓𝒂𝒄

ZOG ZOSP RP w Sękowej, w łącznej liczbie 15 prac

ZOG ZOSP RP w Uściu Gorlickim, w łącznej liczbie 11 prac

ZOG ZOSP RP w Lipinkach – 0 prac, brak eliminacji gminnych

ZOG ZOSP RP w Moszczenicy – 0 prac, brak eliminacji gminnych

 

W wyniku oceny Komisja przyznała następujące miejsce w poszczególnych grupach:

𝙄 𝙜𝙧𝙪𝙥𝙖 – 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙙𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖

I miejsce – Maja Hutyriak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bodakach

II miejsce – Aleksandra Bielska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu

III miejsce – Marcel Gębarowski, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bodakach

Wyróżnienie – Szymon Sokół, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu

𝙒𝙮𝙧𝙤́𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 – 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙖 𝘽𝙚𝙧𝙣𝙖𝙨𝙞𝙚𝙬𝙞𝙘𝙯, 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝙎𝙯𝙠𝙤𝙡𝙣𝙤-𝙋𝙧𝙯𝙚𝙙𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙣𝙮 𝙬 𝙒𝙤𝙡𝙞 Ł𝙪𝙯̇𝙖𝙣́𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟

 

𝑰𝑰 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒂 – 𝒔𝒛𝒌𝒐ł𝒚 𝒑𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒐𝒘𝒆 – 𝒌𝒍𝒂𝒔𝒚 𝑰-𝑰𝑽

𝑰 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 – 𝑯𝒆𝒍𝒆𝒏𝒂 𝑨𝒃𝒓𝒂𝒎,  𝑺𝒛𝒌𝒐ł𝒂 𝑷𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒐𝒘𝒂 𝒘 𝑩𝒊𝒆𝒔́𝒏𝒊𝒌𝒖

𝑰𝑰 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 – 𝑴𝒂𝒄𝒊𝒆𝒋 𝑨𝒃𝒓𝒂𝒎,  𝑺𝒛𝒌𝒐ł𝒂 𝑷𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒐𝒘𝒂 𝒘 𝑩𝒊𝒆𝒔́𝒏𝒊𝒌𝒖

III miejsce – Marcel Szczerba, Szkoła Podstawowa w Śnietnicy

Wyróżnienie – Antonina Bogoń, Szkoła Podstawowa w Siarach

𝑾𝒚𝒓𝒐́𝒛̇𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒆 – 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑯𝒚𝒛𝒊𝒂𝒌, 𝑺𝒛𝒌𝒐ł𝒂 𝑷𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒐𝒘𝒂 𝒘 𝑺𝒛𝒂𝒍𝒐𝒘𝒆𝒋

 

 

𝙄𝙄𝙄 𝙜𝙧𝙪𝙥𝙖 – 𝙨𝙯𝙠𝙤ł𝙮 𝙥𝙤𝙙𝙨𝙩𝙖𝙬𝙤𝙬𝙚 – 𝙠𝙡𝙖𝙨𝙮 𝙑-𝙑𝙄𝙄𝙄

𝑰 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 – 𝑲𝒓𝒚𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏 𝑱𝒆̨𝒅𝒓𝒛𝒆𝒋𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊, 𝒁𝒆𝒔𝒑𝒐́ł 𝑺𝒛𝒌𝒐𝒍𝒏𝒐-𝑷𝒓𝒛𝒆𝒅𝒔𝒛𝒌𝒐𝒍𝒏𝒚 𝒘 𝑾𝒐𝒍𝒊 Ł𝒖𝒛̇𝒂𝒏́𝒔𝒌𝒊𝒆𝒋

𝑰𝑰 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 – 𝑷𝒂𝒖𝒍𝒊𝒏𝒂 𝑮ł𝒂̨𝒃, 𝑺𝒛𝒌𝒐ł𝒂 𝑷𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒐𝒘𝒂 𝒘 𝑺𝒛𝒂𝒍𝒐𝒘𝒆𝒋

𝑰𝑰𝑰 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 – 𝑲𝒊𝒏𝒈𝒂 𝑵𝒊𝒆𝒎𝒂𝒔𝒛𝒚𝒌, 𝑺𝒛𝒌𝒐ł𝒂 𝑷𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂𝒘𝒐𝒘𝒂 𝒘 𝑺𝒛𝒂𝒍𝒐𝒘𝒆𝒋

Wyróżnienie – Maja Łukaszyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ropie

Wyróżnienie – Natalia Szymczyk, Szkoła Podstawowa w Dominikowicach

 

 

I𝑽 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒂 – 𝒅𝒐𝒓𝒐𝒔́𝒍𝒊

𝑰 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 – 𝑮𝒂𝒃𝒓𝒊𝒆𝒍𝒂 𝑺𝒂𝒘𝒊𝒄𝒌𝒂, Ł𝒖𝒛̇𝒏𝒂

II miejsce – Karolina Mituś, Ropa

III miejsce – Agata Mituś, Ropa

Wyróżnienie – Agnieszka Mituś, Ropa

 

 

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

Przewodniczący – Pani plastyk 𝘼𝙜𝙖𝙩𝙖 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙖ł-𝙅𝙖𝙣𝙞𝙠

Sekretarz – dh Mateusz Ślęzak

Członek – Pan plastyk Bartłomiej Belniak

Członek – Pan plastyk Wojciech Haberek

Członek – dh Przemysław Wszołek

Członek – dh Florian Przybycień

Członek – dh Piotr Szczerba

Członek – dh Paweł Baranowski

Członek – dh Mieczysław Skowron