Nasze sukcesy

III miejsce w Gminnym Konkursie Przyrodniczo – Sprawnościowym dla klas pierwszych

Dnia 28 lutego 2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Łużańskiej odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo – Sprawnościowy dla klas pierwszych pod hasłem “Zwierzęta zimą”.

W konkursie wzięło udział 5 drużyn ze Szkoły Podstawowej w Bieśniku, Szkoły Podstawowej w Szalowej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łużnej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łużnej oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Woli Łużańskiej.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wspieranie uzdolnień uczniów, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, wdrażanie zasad zdrowej rywalizacji.

Zadania zostały ocenione w dwóch kategoriach: wiedzy przyrodniczej i sprawności fizycznej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieśniku zajęli III miejsce. 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Łużańskiej oraz Nadleśnictwo Gorlice.