Nasze sukcesy

Sukcesy uczniów klasy 2 w Finale III edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Słowa Tischnera”

20 marca, w Zespole Szklono-Przedszkolnym nr 15 w Krakowie odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Słowa Tischnera”. Konkurs ten, miał na celu przybliżenie postaci Józefa Tischnera dzieciom i młodzieży. 
 
Inspiracją dla uczestników konkursu w tym roku stały się słowa profesora, w których rozważa on ideę piękna:
 
„A czymże jest piękno? Na to pytanie nikt jeszcze nie odpowiedział. Ale wiadomo jedno: ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie wszystko przemija. Wiosna i młodość, i woda w potoku, ale piękno wiosny i piękno młodości, i piękno potoków nie przemija, bo je potrafi uwiecznić artysta. Dzięki artyście jest ono wiekuiste.”
 
W konkursie wzięli udział uczniowie z 106 szkół, z 84 miejscowości z całej Polski. Organizatorzy konkursu otrzymali ponad 600 prac. Prac plastycznych nadesłano 550, a literackich – 74.
 
Dzieła uczestników konkursu oceniało jury w składzie: pani Joanna Nalepa – artystka malarka, pani Małgorzata Kubek-Walczak , pan Maciej Miezian – historyk sztuki i publicysta, pani Urszula Steinhof – nauczycielka j. polskiego, pani Katarzyna Gunia – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Miejsce II w kategorii klas 1-3 zajął nasz uczeń Tomasz Szura, zaś uczennica Zofia Wróbel zdobyła wyróżnienie w tej samej kategorii.
 Serdecznie Wam gratulujemy kochane dzieci, a Pani opiekun ślemy wyrazy uznania za wskazanie Wam ścieżki, w której zdobywacie tak wspaniałe osiągnięcia.