Bez kategorii

Uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej i Dnia Edukacji Narodowej

13 października miała miejsce uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. W tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli im nie tylko nauczyciele, ale także rodzice oraz zaproszeni goście, emerytowane nauczycielki placówki. W odświętnych strojach, z żółtymi biretami na głowach, pierwszoklasiści przedstawili swój program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swojej wychowawczyni, pani Marii Sekuły. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Kulminacyjnym momentem wystąpienia było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po złożeniu aktu ślubowania, Pani Dyrektor Anna Kwiatkowska symbolicznym, kolorowym ołówkiem, dokonała pasowania na uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali oni od rodziców drobne upominki. Natomiast niespodzianką dla nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, okazało się przedstawienie artystyczne od klas drugich i trzecich oraz solowy występ uczennicy klasy czwartej Nikoli Rzemińskiej, która wykonała utwór ,, Słowa dla naszej pani “. Na sam koniec uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, złożyli serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom z okazji z ich święta. Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, a po niej nauczyciele i goście udali się na poczęstunek zorganizowany przez rodziców, za który bardzo serdecznie dziękują!