Dodatkowe materiały do pracy zdalnej

Udostępniamy linki do stron internetowych, na których zostały przygotowane materiały interaktywne dla szkół podstawowych, klasy 1-8 oraz materiały powtórkowe do egzaminu ósmoklasisty. 

Materiały te mogą być również wykorzystywane przez naszych nauczycieli do ewentualnej dalszej pracy z uczniami w ramach zdalnego nauczania.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://epodreczniki.pl/ 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/