AKTUALONŚCI

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zmiany dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz terminu podania do wiadomości ocen proponowanych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku informuje, że nastąpiła zmiana w ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na zmianę terminu egzaminów ósmoklasisty. Początkowo ustalone na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dni tj. 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. zostają przeniesione na dni 16, 17, 18 maja 2020 r. Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 12 i 24 czerwca 2020 r. pozostają bez zmian.

Oceny proponowane zostaną przekazane do wiadomości rodziców i uczniów do dnia 5 czerwca. Uczniowie będą mieli możliwość poprawienia ocen na organizowanych od dnia 1 czerwca br. konsultacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu.

 

Anna Kwiatkowska
p.o. dyrektora szkoły