Harmonogram nauczania w trybie hybrydowym dla klas 4-8 obowiązujący w Szkole Podstawowej w Bieśniku od dnia 17-28 maja 2021 r.

17-21 maja 2021 r.

Klasa 6 i 7

Klasa 4 i 8

data

klasa

tryb nauki

17.05.2021 r. (poniedziałek)

6 i 7

stacjonarny

17.05.2021 r. (poniedziałek)

4 i 8

zdalny

18.05.2021 r. (wtorek)

6 i 7

zdalny

18.05.2021 r. (wtorek)

4 i 8

stacjonarny

19.05. 2021 r. (środa)

6 i 7

stacjonarny

19.05. 2021 r. (środa)

4 i 8

zdalny

20.05.2021 r. (czwartek)

6 i 7

zdalny

20.05.2021 r. (czwartek)

4 i 8

stacjonarny

21.05.2021 r. (piątek)

6 i 7

stacjonarny

21.05.2021 r. (piątek)

4 i 8

zdalny

 

24-28 maja 2021 r.

Klasa 6 i 7

Klasa 4 i 8

 

data

klasa

tryb nauki

24.05.2021 r. (poniedziałek)

4 i 8

stacjonarny

24.05.2021 r. (poniedziałek)

6 i 7

zdalny

28.05.2021 r. (piątek)

6 i 7

stacjonarny

28.05.2021 r. (piątek)

4 i 8

zdalny

 

W dniach 25-27 maja br. uczniowie klasy 8 przystępują do Egzaminu Ósmoklasisty,

są to dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.