Dla rodziców

Komunikat p.o. dyrektora szkoły o zmianie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

P.o. dyrektora szkoły informuje o zmianie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, z uwagi na przesunięcie terminu ferii zimowych. Kalendarz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku: 2 listopada 2020 r. 30 kwietnia 2021 r. 4 maja 2021 r. 25-27 maja 2021 […]

P.o. dyrektora szkoły informuje

o zmianie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021, z uwagi na przesunięcie terminu ferii zimowych. 

 

Kalendarz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku:

 

2 listopada 2020 r.

30 kwietnia 2021 r.

4 maja 2021 r.

25-27 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r.