Realizacja projektu pn. „Śladami łemkowskiej kultury i religii”

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Bieśniku realizuje projekt pn. „Śladami łemkowskiej kultury i religii”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia. 

Projekt „Śladami łemkowskiej kultury i religii” skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bieśniku. Jego celem jest krzewienie kultury łemkowskiej wśród dzieci i młodzieży; rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej; poznanie zwyczajów i obyczajów, jak również kuchni łemkowskiej; aktywizację społeczności lokalnej. Zwiększenie wiedzy uczniów o kulturze i religii łemkowskiej nastąpi poprzez udział w cyklicznych zajęciach poznawania obiektów łemkowskich, połączonych z warsztatami edukacyjnymi.

W ramach działań dla uczestników projektów zaplanowano: zajęcia o   tradycjach obchodzenia łemkowskich Świąt Bożego Narodzenia, poznanie ozdób bożonarodzeniowych, przygotowanie stołu wigilijnego; poznanie tradycyjnych potraw kuchni łemkowskiej; wyjazd do łemkowskiej wsi Regietów- przejazd bryczkami/kulig, biesiada przy ognisku, wspólne gry i zabawy łemkowskie; zwiedzanie Cerkwi w Bartnem, zajęcia warsztatowe w Nowicy – łyżkarstwo;  wyjazd do Wsi Pogórzańskiej Im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku- zwiedzanie skansenu, poznanie obrzędów przywoływania wiosny – Łemkowska Wielkanoc – zajęcia warsztatowe: ozdabianie jajek wzorami łemkowskimi; wyjazd do wsi łemkowskiej Łosie – zwiedzanie Zagrody Maziarskiej, zajęcia warsztatowe – “Jak samemu utkać tkaninę”.

Każdy uczestnik projektu/uczeń otrzyma koszulkę promującą     
Fundację PZU.

Realizacja projektu w terminie od 15 października do 15 kwietnia 2021 roku.