Dokumenty

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone dla Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku

Sprawozdanie znajduje się pod linkiem poniżej:

https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,m,385483,2020.html