PrzyGotujmy Lepszy Świat

PrzyGOTUJMY LEPSZY ŚWIAT  to program edukacyjny dla klas 1-3 szkół podstawowych, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. Udział w towarzyszącym programowi konkursie daje najaktywniejszym szkołom i klasom możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. Szczegóły pod linkiem: https://www.przygotujmylepszyswiat.pl/program/https://youtu.be/sPIpMoCuOcI

PrzyGOTUJMY LEPSZY ŚWIAT 
 
to program edukacyjny dla klas 1-3 szkół podstawowych, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. Udział w towarzyszącym programowi konkursie daje najaktywniejszym szkołom i klasom możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród.