AKTUALONŚCI

Dzień Profilaktyki

W dniu 7.12.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej  w Bieśniku dzieci i młodzież kontynuowały kolejny tydzień w ramach Zajęć Profilaktycznych dot. Przeciwdziałania uzależnieniom. Opiekunem wydarzenia był psycholog szkolny Klaudia Zastępa – Strugała.

Klasy od 1-3 wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Nie daj się uzależnieniom”, natomiast klasy 4-8 w sali komputerowej wysłuchały i obejrzały prezentacje dot. uzależnień, mającą na celu  propagowanie życia bez nałogów, umiejętność odmawiania i asertywnej postawy, podnoszenie świadomości na temat negatywnych skutków używania środków psychoaktywnych, zmotywowania młodych ludzi do działań profilaktycznych.

Kolejnym etapem było przejście na salę gimnastyczną, gdzie przygotowane były plansze edukacyjne o skutkach i konsekwencjach społecznych używania dopalaczy i papierosów. Uczniowie zakończyli dzień biorąc udział w konkursie wiedzy z zakresu Profilaktyki Uzależnień, wypełniając testy składające się z 18 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych. Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace plastyczne a także 3 osoby, które osiągną najwięcej punktów w teście wiedzy. Laureatom konkursów zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy i słodycze.