Dokumenty

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla jednostek organizacyjnych Gminy Łużna

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku znajduje się na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Łużnej pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,m,434956,2023.html