HISTORIA

Data, która pojawia się pierwsza w zapisach Kroniki szkolnej to 1905 rok. Do szkoły w Bieśniku, wówczas Szkoły Ludowej Jednoklasowej, uczęszcza pięć roczników, najmłodsi mają siedem, najstarsi dwanaście lat. Nauka odbywa się w jednej sali lekcyjnej.

W czasie I wojny Światowej, mimo przebiegającej przez wieś linii frontu i dziesiątkującej mieszkańców malarii, szkoła funkcjonuje – uczy w niej jeden nauczyciel, a liczba uczniów waha się od 60 – 80. Dwa lata po odzyskaniu wolności przez Polskę, w roku 1920 zmienia się nazwa szkoły, która w niepodległej Polsce brzmi: Szkoła Powszechna Jednoklasowa w Bieśniku. Naukę pobiera wówczas 57 uczniów.

Siedem lat później – w roku 1927 – zmienia się nawa szkoły, która zyskała patronkę w osobie królowej Jadwigi. W tym czasie wrosła też nieznacznie  liczba uczniów.

We wrześniu 1939 roku w związku z atakiem Niemiec na Polskę, nauka w szkole została przerwana, a następnie  z dniem 1 marca 1941 roku  została wznowiona w przeorganizowanej szkole dwuklasowej. Z powodu braku drugiego pomieszczenia, nauka obywała się w jednym pokoju mieszkania służbowego kierowniczki szkoły – Kazimiery Engel.

Po wyzwoleniu Bieśnika spod okupacji niemieckiej, w dniu 5 marca 1945 rozpoczęto naukę w budynku szkolnym. Rok szkolny 1945/46 rozpoczyna się zwyczajowo 1 września. Pomimo funkcjonujących w szkole sześciu klas, zmniejsza się liczba dzieci, gdyż wiele rodzin wyjeżdża w poszukiwaniu lepszego chleba na Zachód lub też w inne strony. W szkole pracuje wówczas dwie nauczycieli – Kazmiera Engel i Maria Kasztelewicz. Rok następny to czas odremontowania szkoły ze zniszczeń wojennych.

1000 – lecie państwa polskiego przypada na rok szkolny 1960/61. Rocznicę tę postanowiono uczcić rozbudową budynku szkolnego. Powstał Komitet Rozbudowy Szkoły, a kierownik szkoły zarządził, by każde dziecko przyniosło od rodziców deklarację udziału w pracach przy rozbudowie.

Rok szkolny 1961/62 zapisał się na kartach historii wsi i szkoły likwidacją (z nakazu władz) funkcjonującego przy szkole punktu katechetycznego. Nauka religii mogła odbywać się tylko przy kaplicy lub kościele. W szkole istniała biblioteka, licząca już 940 tomów, działało TPPR, PEK i SKO, które umożliwiało gromadzenie przez uczniów oszczędności.

Pod koniec stycznia 1963 roku specjalna komisja z powiatu sprawdzała postęp w pracach wokół szkoły. Wiosną obok budynku szkolnego posadzono drzewa i krzewy owocowe podarowane przez Patronat „Zgody” z Gorlic. Szkoła cały czas zmieniała swój wizerunek. W kolejnych latach urządzono kancelarię oraz pracownie: fizyczno – chemiczną, biologiczną i zajęć praktycznych. Powstała również zastępcza sala do wychowania fizycznego. W wyniku rozbudowy budynku powstała przybudówka, szkołę pokryta blachą, pomalowano dach, zamontowano nowe rynny, wymieniono kominy, a resztki cegły przeznaczono na budowę sanitariów.

26 listopada 1965 roku po raz pierwszy zabłysnęła żarówka w Bieśniku – w szkole założono instalację elektryczną, w związku z tym placówka otrzymała rzutnik, a potem telewizor. Oprócz instalacji szkoła posiadała także inną nowość –  sieć radiofonii oraz elektryczny dzwonek. Teren szkoły został ogrodzony siatką. W maju 1967 r. przeprowadzono wodociąg do mieszkania służbowego i na korytarz. W kolejnych latach pojawił się w salach lekcyjnych parkiet, a ściany wewnętrzne zostały odmalowane.

1 września 1967 roku po raz pierwszy rozpoczęto realizację programu pełnej szkoły ośmioletniej. Zatrudnionych było czterech nauczycieli. Pierwsza ósma klasa liczyła 6 uczniów.

Od roku szkolnego 1973/74 praca wychowawcza w szkole odbywa się zgodnie z wytycznymi Instrukcji Ministerstwa Oświaty i Wychowania, zobowiązującej rady pedagogiczne do wprowadzania jednolitego socjalistycznego systemu wychowania.

W 1974 roku poszerzono boisko szkole, rozpoczęto też rozbudowę drogi  w kierunku Szalowej, a na rzece obok szkoły zbudowano most.

Lata 1991 – 2002 to wymiana instalacji elektrycznej, kominów i rynien oraz renowacja elewacji szkoły w ramach pracy społecznej rodziców. Doprowadzono wodociąg do kuchni, częściowo odwodniono boisko i uzupełniono ogrodzenie wokół szkoły, a także wykonano ławy pod nowy budynek, w którym w latach 2003 – 2005 zbudowano sanitariaty i kotłownię. W 2006 roku zainstalowano nowoczesny system grzewczy – wówczas ze szkoły ostatecznie zniknęły piece kaflowe.

W latach 2008/2009 wymieniono stolarkę okienną, odremontowano część przedszkolną, na budynku pojawił się nowy dach, mury szkoły ocieplono. Obok szkoły wybudowano piękne boisko sportowe. Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę, salę gimnastyczną oraz w pełni wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do internetu. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny przygotowując najmłodszych do podjęcia nauki.