NAUCZYCIELE

mgr Anna Kwiatkowska – Dyrektor Szkoły

ks. Rafał Sekuła – religia

mgr Klaudia Zastępa-Strugała – psycholog

mgr Ewa Sorota – wychowanie przedszkolne

mgr Maria Sekuła – edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Katarzyńska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Książkiewicz-Szura – język polski, historia

mgr Klaudia Świątek – język polski

mgr Krzysztof Mołda – wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Lucyna Jamer-Książkiewicz – plastyka

mgr Anna Kwiatkowska – język angielski

mgr Sylwia Migacz – język angielski

mgr Katarzyna Wszołek – język niemiecki

mgr Agnieszka Igielska – matematyka, fizyka

mgr Maria Tumidajewicz-Świder – biologia, chemia, przyroda

mgr Joanna Kowalska – geografia, technika, informatyka

mgr inż. Izabela Prusak – wychowanie fizyczne, muzyka, logopedia

mgr inż. Wiesław Jabłoński – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Dygoń-Wróbel – doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Grasela – wychowanie do życia w rodzinie