PATRONKA

Święta Królowa Jadwiga – patronka szkoły w Bieśniku

 Jadwiga Andegaweńska, królowa i patronka Polski, a od 1927 roku była również patronką jednoklasowej szkoły w Bieśniku.

Królowa Jadwiga otoczona jest kultem jako osoba strzegąca wiary, wspierająca naukę, opiekująca się chorymi i pokrzywdzonymi, stojąca na straży pokoju i godząca zwaśnionych.

W miarę upływu lat i reorganizacji szkoły – już w niepodległej, powojennej Polsce zaniechano używania imienia królowej Jadwigi w nazwie szkoły. Widnieje ono jeszcze na świadectwach szkolnych z 1935 roku, natomiast zupełnie znika z dokumentacji po II wojnie światowej. Stało się tak prawdopodobnie ze względu na zbyt katolicki rodowód i postawę Królowej Jadwigi, czego nie akceptowały władze oświatowe w dobie komunizmu.

Starania o przywrócenie szkole w Bieśniku imienia świętej Królowej Jadwigi rozpoczęto w roku 2008 z inicjatywy Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, oraz Rady Rodziców, a dokonano tego w październiku 2010 roku.