AKTUALONŚCI

Święto Narodowe Trzeciego Maja

26 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Przedstawienie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji historycznej, w której uczniowie przedstawili kontekst historyczny, w jakim doszło do uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Podkreślono znaczenie tego dokumentu dla Polski, jako jednej z pierwszych konstytucji w Europie i wyrazu ducha reform w kraju.

Uczniowie w swoim wystąpieniu wymienili  najważniejsze postanowienia i wartości, takie jak równość obywateli przed prawem czy gwarancje wolności słowa i wyznania.

Wybrzmiały również takie piosenki jak: ,,Witaj maj”, ,,Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, ,,Jak długo na Wawelu” oraz ,,Rota”.

Całość wystąpienie zakończyła refleksyjna część, w której uczniowie wypowiedzieli się na temat znaczenia Konstytucji 3 Maja dla współczesnej Polski i dla nas wszystkich jako obywateli.

Przedstawienie było nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale także przypomnieniem o wartościach, jakimi powinniśmy się kierować jako społeczeństwo. To piękny sposób uczczenia pamięci tych, którzy pracowali nad stworzeniem fundamentów naszej wspólnej przyszłości.